NEWS

Relacja z konferencji informującej o postępie realizacji projektu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

W dniu 17 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Spacerowej odbyła się konferencja Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów informującą o postępie realizacji projektu partnerskiego. W konferencji  udział wzięli Burmistrzowie Trzech Miast: Burmistrz Gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński oraz organizator konferencji Burmistrz Miasta Milanówka Wiesława Kwiatkowska. Na sali zebrali się także mieszkańcy trzech gmin,  radni,  dziennikarze mediów lokalnych i regionalnych oraz reprezentanci społecznych partnerów projektu: instytucji i organizacji pozarządowych.

 

Read more ...

Ankieta dla mieszkańców trzech gmin

Lokalne Badania Społeczne – zespół badaczy związany z Instytutem Socjologii UW – zaprasza do wypełnienia krótkiego kwestionariusza ankiety internetowej na temat komunikacji społecznej, aktywności i partycypacji obywatelskiej, a także lokalnej tożsamości i wizerunku naszej gminy oraz obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (PTO).

Read more ...

PTO: konsultacje koncepcji rozwoju zieleni

O spójne zagospodarowanie terenów zieleni zadbają samorządy Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej w ramach realizacji projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”. W dniach od 23 października do 20 listopada trwają konsultacje społeczne „Koncepcji programowo-przestrzennej rozwoju terenów zieleni na obszarze PTO”. 

Read more ...

PTO: zapowiedź konsultacji dotyczących terenów zieleni

W dniach od 23.10.2015 r. do 20.11.2015 r. planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych „Koncepcji programowo-przestrzennej rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z koncepcją nowych nasadzeń”. Mieszkańcy obszaru Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej będą mogli wyrazić opinie dotyczące zaproponowanych rozwiązań projektowych przestrzeni publicznej (zieleni miejskiej oraz odnowy istniejących terenów zieleni).

Pomiar ruchu na terenie PTO

 

W dniach od 5 do 16 października 2015 r. na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów przeprowadzony zostanie pomiar ruchu pojazdów na drogach oraz liczby pasażerów na stacjach kolejowych. 

Read more ...

Samorządy i organizacje pozarządowe o sytuacji społecznej PTO

Trwa analizowanie poziomu usług społecznych w Brwinowie, Podkowie Leśnej i Milanówku. Zakończyły się już badania ankietowe mieszkańców PTO, a przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych spotkali się z ekspertami, by wspólnie rozmawiać o potrzebach i problemach społecznych.  

 

Read more ...

Ankieterzy pukają do drzwi

Rozpoczęły się badania ankietowe zapowiadane pod koniec sierpnia. Zebrane informacje dadzą obraz potrzeb mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, pozwolą na opracowanie strategii społecznej i wskażą władzom samorządowym Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej kierunki dalszego działania.

Read more ...

Posiedzenie partnerów projektu PTO

Przedstawiciele samorządów, instytucji oraz firm reprezentujących łącznie 50 partnerów projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” spotkają się na roboczym posiedzeniu. Spotkanie odbędzie się 7 września o godzinie 17.30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Read more ...