NEWS

Podsumowanie konsultacji w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów

W lutym 2016 roku mieszkańcy obszaru PTO i liderzy lokalnej opinii społecznej wzięli udział w konsultacjach strategii społecznej powstającej dla obszaru PTO obejmującego gminę Brwinów oraz miasta Milanówek i Podkowa Leśna. Wcześniej odbyły się konsultacje strategii wodnej oraz strategii rozwoju terenów zieleni. Przyszedł czas na ich podsumowanie.

Read more ...

Konsultacje społeczne studium komunikacyjnego

W dniach od 31.03.2016 r. do 14.04.2016 r. odbywają się konsultacje społeczne dokumentu „Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Mieszkańcy obszaru gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna mogą wyrazić opinie dotyczące strategii komunikacyjnej.

Read more ...

Zapowiedź konsultacji społecznych studium komunikacyjnego

       
 

 

W dniach od 31.03.2016 r. do 14.04.2016 r. planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu „Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Mieszkańcy obszaru gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna będą mogli wyrazić opinie dotyczące strategii komunikacyjnej.

 

Konsultacje strategii społecznej

Do 22 lutego 2016 r. trwają konsultacje społeczne „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Mieszkańcy obszaru gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśnej mogą wyrazić opinie dotyczące lokalnej polityki społecznej.

Read more ...

Zapowiedź konsultacji Zintegrowanej Strategii Społecznej PTO

 

W dniach od 8.02.2016 r. do 22.02.2016 r. planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Mieszkańcy obszaru gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśnej będą mogli wyrazić opinie dotyczące lokalnej polityki społecznej.

Posiedzenie partnerów projektu PTO

Przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji reprezentujących łącznie 50 partnerów projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” spotkają się na wspólnym posiedzeniu. Spotkanie odbędzie się 4 lutego o godzinie 17.00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.Porządek obrad [PDF]

Nagroda dla Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Partnerstwo Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów otrzymało wyróżnienie w II edycji konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2015 – Razem dla Rozwoju. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas konferencji, która odbyła się 16 grudnia 2015 r. w Warszawie.

Read more ...

Rozpoczęcie konsultacji społecznych

Burmistrz Gminy Brwinów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych  i koncepcji nowych nasadzeń”. Konsultacje ogłoszone zostały na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej w terminie do dnia 30 grudnia 2015 roku.

Read more ...

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów na antenie Radia Bogoria

 Gościem grudniowej audycji samorządowej na antenie grodziskiej rozgłośni był Tadeusz Marczyk, kierownik projektu PTO. Opowiadał m.in. o zaawansowaniu prac w projekcie oraz o tym, jaka dokumentacja powstaje obecnie w ramach partnerskiej współpracy obszaru gmin Brwinów, Milanówka i Podkowy Leśnej.

Read more ...

Konsultacje społeczne dotyczące gospodarki wodnej

Od 1 do 21 grudnia 2015 r. potrwają konsultacje społeczne „Koncepcji programowo-przestrzennej całościowego uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Mieszkańcy obszaru gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna mogą wyrazić swoją opinię na temat tego opracowania.

Read more ...

PTO: zapowiedź konsultacji dotyczących gospodarki wodnej

  W dniach od 1.12.2015 r. do 21.12.2015 r. planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych „Koncepcji programowo-przestrzennej całościowego uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Mieszkańcy obszaru gmin Brwinów, Milanówek i Podkowy Leśnej będą mogli wyrazić opinie dotyczące zebranych przez wykonawcę danych i zaproponowanych przez niego rozwiązań projektowych.