Zakończenie projektu PTO

21 kwietnia 2017 r. w Mateczniku Mazowsze odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

 

Gmina Brwinów, miasto Milanówek i miasto Podkowa Leśna połączyły swoje siły i ze wsparciem 50 partnerów zrealizowały projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli funduszy, które za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju trafiają do Polski z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej: Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 491 230 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych całości kwoty 2 485 383 zł.

Uroczystość była okazją do podziękowań za zaangażowanie i dobrą współpracę, którą podkreślali burmistrzowie trzech partnerskich gmin tworzących Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów: Brwinowa – Arkadiusz Kosiński, Milanówka – Wiesława Kwiatkowska oraz Podkowy Leśnej – Artur Tusiński. Głos zabrał także Kierownik Projektu Tadeusz Marczyk, który opowiedział o dwuletniej pracy nad projektem. Pamiątkowymi statuetkami zostali wyróżnieni najbardziej zaangażowani w projekt partnerzy: Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo, OSP Brwinów oraz Warszawska Kolej Dojazdowa, a także rady miejskie oraz pracownicy urzędów. Po części oficjalnej wystąpił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, a na zakończenie uroczystości goście zostali zaproszeni na tort.

Najważniejsze zakończone tematy merytoryczne projektu to: opracowanie i przyjęcie przez rady miejskie gmin partnerów PTO tj. Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej strategii „sektorowych” tj. strategii transportu i komunikacji, strategii uregulowania stosunków wodnych na terenie PTO, strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie PTO oraz strategii rozwoju terenów zieleni wraz z inwentaryzacją i koncepcją rewitalizacji kluczowych terenów zielonych na wspólnym obszarze. Przygotowana w ramach projektu dokumentacja będzie wykorzystywana do realizacji szeregu zamierzeń w najbliższych latach. Powstać mają m.in. ścieżki rowerowe łączące Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów, szkoła w Parzniewie, cmentarz w Żółwinie, strefa rekreacji w Brwinowie, a także ma zostać rozbudowany skatepark i tor do dirty jumpu w Milanówku.

Film PTO