Partnerstwo PTO na konferencji Związku Miast Polskich

We wtorek 18 października 2016 r. w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt Związku Miast Polskich, w ramach którego wspomagane jest partnerstwo Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów reprezentowali: burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński, burmistrz miasta Milanówka Wiesława Kwiatkowska oraz kierownik projektu PTO Tadeusz Marczyk.

Związek Miast Polskich (ZMP) finalizuje realizację projektu pn. „Budowanie kompetencji do współpracy samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”, przy której współpracował z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych oraz Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich. Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna skorzystały z pomocy doradczej, szkoleniowej i eksperckiej ZMP finansowanej w ramach ww. działań, zwłaszcza w początkowej fazie realizacji własnego projektu pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów − poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. Przy współudziale ekspertów powstał m.in. dokument strategiczny pn. „Wspólne kierunki rozwoju gmin obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”, który był podstawą do opracowywania dalszych strategii sektorowych i podejmowania dalszych wspólnych działań. 

 

Podczas konferencji w Poznaniu zaprezentowało się łącznie 17 partnerstw, które rozwijają współpracę międzysamorządową i miedzysektorową. Poza Brwinowem – liderem PTO i Milanówkiem – partnerem projektu w konferencji wzięli udział również liderzy innych partnerstw m.in. z Gdańska, Gdyni, Leszna, Nysy, Poznania, Torunia.  O funkcjonowaniu partnerstwa PTO opowiedział uczestnikom spotkania kierownik projektu Tadeusz Marczyk, natomiast w publikacji podsumowującej rozwój współpracy w Polsce wypowiedział się burmistrz Arkadiusz Kosiński: „Działanie dla dobra mieszkańców niejednokrotnie wymaga wyjścia poza granice własnej gminy. Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna przeszły w ciągu ostatniego półtora roku od etapu „dobrego sąsiedztwa” do „dobrego partnerstwa”, w którym współpracujemy, planując łączące nas drogi i ścieżki rowerowe, tworząc plan komunikacyjny dla naszego regionu, opracowując kompleksowe rozwiązywanie problemów wodno-melioracyjnych i tworząc strategie społeczne. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów jest wspólną przestrzenią, którą dziś wypełniamy nową jakością i gdzie dostrzegamy perspektywy dalszych działań w przyszłości”. 

 

Na konferencji obecna była również burmistrz miasta Milanówka Wiesława Kwiatkowska, która wspólnie z innymi przedstawicielami partnerstw oraz pracownikami Ministerstwa Rozwoju wzięła udział w debacie na temat roli współpracy w obszarach funkcjonalnych w realizacji polskiej polityki rozwoju w kontekście projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Uczestnictwo Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w konferencji w Poznaniu zbiegło się w czasie z dobrą wiadomością dla nowo powstałego stowarzyszenia o nazwie Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. Zostało ono w połowie października zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jego zarząd tworzą: Arkadiusz Kosiński − Prezes Zarządu, Wiesława Kwiatkowska − Wiceprezes Zarządu, Artur Tusiński − Wiceprezes Zarządu. Członkami zarządu zostali sekretarze partnerskich gmin: Anna Kozłowska, Maciej Jastrzębski oraz Maria Górska.