Zaproszenie na posiedzenie partnerów i wspólną sesję rad miejskich

26 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie odbędzie się drugie w tym roku posiedzenie partnerów projektu PTO. Po jego zakończeniu  radni Brwinowa, Milanówka oraz Podkowy Leśnej będą głosować nad przyjęciem dokumentów strategicznych PTO.  

26 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie odbędzie się drugie w tym roku posiedzenie partnerów projektu PTO. Po jego zakończeniu  radni Brwinowa, Milanówka oraz Podkowy Leśnej będą głosować nad przyjęciem dokumentów strategicznych PTO.  

Przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji reprezentujących łącznie 50 partnerów projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” spotkają się na wspólnym posiedzeniu. Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 15.00 w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie.

Po zakończeniu spotkania partnerów odbędzie się wspólna sesja rad miejskich Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej. W porządku obrad znalazło się głosowanie nad następującymi dokumentami: „Koncepcją programowo-przestrzenną całościowego uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”, „Koncepcją programowo-przestrzenną rozwoju terenów zieleni na obszarze PTO”, „Zintegrowaną strategią rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” oraz „Planem marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców PTO”. Początek sesji o 18.00 w ZS nr 1 w Brwinowie.

 

Zaproszenie

Porządek Obrad