Konsultacje społeczne studium komunikacyjnego

W dniach od 31.03.2016 r. do 14.04.2016 r. odbywają się konsultacje społeczne dokumentu „Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Mieszkańcy obszaru gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna mogą wyrazić opinie dotyczące strategii komunikacyjnej.

 

W dniach od 31.03.2016 r. do 14.04.2016 r. odbywają się konsultacje społeczne dokumentu „Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Mieszkańcy obszaru gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna mogą wyrazić opinie dotyczące strategii komunikacyjnej.

 

Dokument składa się z trzech części: diagnostycznej, która opiera się na analizie danych zastanych oraz badaniach przeprowadzonych przez firmę Lokalne Badania Społeczne, a także na przeprowadzonym pomiarze ruchu. Diagnoza była podstawą do stworzenia części strategicznej i operacyjnej, które przedstawiają misję i wizję obszaru pod kątem transportu oraz poszczególne działania, które należy podjąć by osiągnąć założony przyszły stan.

Infrastruktura transportowa PTO opiera się zarówno o rozbudowaną sieć dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, jak i o dostępność kolejową – zarówno WKD jak i linii kolejowej 447. Transport kolejowy cieszy się zainteresowaniem mieszkańców, zwłaszcza w odniesieniu do połączenia z Warszawą. Sieć przystanków sprawia, że ten rodzaj komunikacji jest szeroko dostępny, jednak brakuje infrastruktury mu towarzyszącej – parkingów czy miejsc postojowych dla rowerów.

W związku z tym ustalono, że głównym celem realizowanym na obszarze PTO powinno być stworzenie zrównoważonego systemu transportowego, który będzie zapewniał mobilność, sprzyjał przyjaznym środowisku zachowaniom transportowym mieszkańców, przyczyniał się do poprawy atrakcyjności terenów PTO jako miejsca zamieszkania oraz wspierał rozwój gospodarczy. Z tego założenia wynikają wyodrębnione w dokumencie cele strategiczne i operacyjne.

 

Uwagi do dokumentu można zgłaszać pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje PTO”

Adres korespondencyjny:
Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów

lub w urzędach gmin będących partnerami projektu – w Urzędzie Miasta Milanówka (ul. Spacerowa 4) i Urzędzie Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41).

Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.

 

Do pobrania:

 

Strategia komunikacyjna PTO

 

Ogłoszenie konsultacji

 

Mapy