Konsultacje strategii społecznej

Do 22 lutego 2016 r. trwają konsultacje społeczne „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Mieszkańcy obszaru gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśnej mogą wyrazić opinie dotyczące lokalnej polityki społecznej.

Do 22 lutego 2016 r. trwają konsultacje społeczne „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Mieszkańcy obszaru gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśnej mogą wyrazić opinie dotyczące lokalnej polityki społecznej.


Celem opracowania „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” jest określenie ram lokalnej polityki społecznej, z uwzględnieniem pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, budownictwa socjalnego, edukacji publicznej, ochrony zdrowia, integracji i aktywności społecznej mieszkańców. Dokument został opracowany na podstawie kilkuetapowych, wzajemnie powiązanych i rozłożonych w czasie działań.
 
Uwagi do dokumentu można zgłaszać pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 
Adres korespondencyjny:
Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów

lub w urzędach gmin będących partnerami projektu – w Urzędzie Miasta Milanówka (ul. Spacerowa 4) i Urzędzie Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41).

Adres e-mailowy:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Tytuł wiadomości „Konsultacje PTO”

Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.

Strategia społeczna [PDF]
 
Ogłoszenie konsultacji