Nagroda dla Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Partnerstwo Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów otrzymało wyróżnienie w II edycji konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2015 – Razem dla Rozwoju. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas konferencji, która odbyła się 16 grudnia 2015 r. w Warszawie.

Partnerstwo Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów otrzymało wyróżnienie w II edycji konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2015 – Razem dla Rozwoju. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas konferencji, która odbyła się 16 grudnia 2015 r. w Warszawie.

 

Tematyka konkursu organizowanego przez Związek Miast Polskich dotyczyła metod i narzędzi współdziałania jednostek samorządu terytorialnego oraz ich współpracy z podmiotami z innych sektorów – społecznego, gospodarczego i naukowego. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych przykładów praktycznie stosowanych metod i narzędzi współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej. Przedmiotem oceny nadesłanych zgłoszeń były szczegółowe opisy udanych przedsięwzięć współpracy w partnerstwie, które służyłyby za przykład większej liczbie partnerstw międzysamorządowych lub międzysektorowych w kraju.

 

Gmina Brwinów zgłosiła Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów w dwóch kategoriach konkursowych. Zarówno: „Szerokie partnerstwo trójsektorowe jako narzędzie rozwiązywania problemów Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”, jak i „Dobre praktyki wypracowania wspólnych kierunków rozwoju dla obszaru funkcjonalnego” znalazły uznanie w oczach jurorów i zostały zakwalifikowane do ścisłego finału. O tytuł Samorządowego Lidera Zarządzania walczyło ostatecznie dwanaście projektów z całej Polski. Wyniki zostały ogłoszone na konferencji 16 grudnia 2015 r. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów zdobyło wyróżnienie: tytuł Samorządowego Lidera, pamiątkowy dyplom oraz bilet na wyjazd studyjny do Norwegii. Burmistrz Arkadiusz Kosiński został poproszony o przybliżenie zasad funkcjonowania partnerstwa. W konferencji wzięła też udział burmistrz Milanówka Wiesława Kwiatkowska. Realizowany wspólnie projekt służyć ma jako modelowy przykład współpracy, z którego można czerpać inspiracje oraz gotowe, sprawdzone już rozwiązania.

 

Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania– Razem dla Rozwoju jest częścią projektu „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” realizowanego przez Związek Miast Polskich oraz partnerów (Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych). Podobnie jak projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.