Wyniki konsultacji cmentarza w Żółwinie

W trakcie trwania konsultacji społecznych dotyczących powstania cmentarza komunalnego w Żółwinie swoją opinię na temat projektu wyrazili mieszkańcy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz brwinowscy radni.

W trakcie trwania konsultacji społecznych dotyczących powstania cmentarza komunalnego w Żółwinie swoją opinię na temat projektu wyrazili mieszkańcy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz brwinowscy radni.


W ramach prowadzonych konsultacji społecznych wpłynęło pięć wniosków od mieszkańców obszaru PTO oraz opinia połączonych komisji Rady Miejskiej w Brwinowie - Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Inwestycji i Finansów.

Przesłane uwagi dotyczyły lokalizacji i przeznaczenia cmentarza, dojazdu, zasadności budowy i formy budynku domu pogrzebowego, ogrodzenia cmentarza, etapowania inwestycji.

Wyniki konsultacji [PDF]

Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.