Relacja z konferencji informującej o postępie realizacji projektu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

W dniu 17 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Spacerowej odbyła się konferencja Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów informującą o postępie realizacji projektu partnerskiego. W konferencji  udział wzięli Burmistrzowie Trzech Miast: Burmistrz Gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński oraz organizator konferencji Burmistrz Miasta Milanówka Wiesława Kwiatkowska. Na sali zebrali się także mieszkańcy trzech gmin,  radni,  dziennikarze mediów lokalnych i regionalnych oraz reprezentanci społecznych partnerów projektu: instytucji i organizacji pozarządowych.

 

Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”,  realizowany jest na terenie obszaru gmin Brwinów, Milanówek i Podkowy Leśnej od 19 marca 2015 r. i pozwolił już na opracowanie wspólnych kierunków rozwoju gmin obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skateparku i toru do dirty jumpu przy ulicy Turczynek w Milanówku oraz wykonanie pomiarów ruchu na stacjach kolejowych i drogach objętych analizami.

Konferencje otworzyła Burmistrz Milanówka Wiesława Kwiatkowska i przekazała głos Panu Tadeuszowi Marczykowi  Kierownikowi Projektu, który szczegółowo omówił dotychczasowe osiągnięcia. Po przedstawieniu prezentacji, Burmistrzowie odpowiadali na pytania zgromadzonych na sali. Spotkanie było również okazją do rozmów na temat wspólnego rozwoju gmin i dalszej współpracy.