Dokumenty strategiczne

DOKUMENTY STRATEGICZNE

 

Uchwała w sprawie przyjęcia Wspólnych Kierunków Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Brwinów POBIERZ 
Uchwała w sprawie przyjęcia Wspólnych Kierunków Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Milanówek POBIERZ 
Uchwała w sprawie przyjęcia Wspólnych Kierunków Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Podkowa Leśna POBIERZ
Wspólne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów POBIERZ 

 

1-Strategia „Kompleksowy program uregulowania gospodarki wodnej na terenie gmin PTO”

 
część 1 POBIERZ 
część 2 POBIERZ 

 

2-Strategia rozwoju terenów zieleni

 
Koncepcja programowo - przestrzenna rozwoju terenów zieleni na obszarze PTO POBIERZ
Plan działań pielęgnacji i odnowy istniejących terenów zieleni POBIERZ ]
Inwentaryzacja i diagnoza zasobów przyrodniczych na obszarze PTO POBIERZ 
Uzupełnienie POBIERZ
Dokumentacja fotograficzna część 1 POBIERZ

Dokumentacja fotograficzna część 2

POBIERZ

 

3+4-Zintegrowana strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”

 
Strategia POBIERZ

 

5-Studium komunikacyjne

 
Studium komunikacyjne POBIERZ 
Suplement POBIERZ
Mapy do suplementu POBIERZ