Ankieta dla mieszkańców trzech gmin

Lokalne Badania Społeczne – zespół badaczy związany z Instytutem Socjologii UW – zaprasza do wypełnienia krótkiego kwestionariusza ankiety internetowej na temat komunikacji społecznej, aktywności i partycypacji obywatelskiej, a także lokalnej tożsamości i wizerunku naszej gminy oraz obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (PTO).


Dokument ten jest przygotowywany wspólnie przez Gminę Brwinów, Miasto Milanówek i Miasto Podkowa Leśna. Plan zostanie skierowany do mieszkańców obszaru trzech gmin, a jego celem będzie podniesienie poziomu aktywności i integracji społecznej, a także wzrost stopnia identyfikacji z miejscem zamieszkania oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Opinie zostaną wykorzystane podczas opracowywania Planu Marketingu Społecznego dla obszaru PTO.

Ankietę można wypełnić po kliknięciu na poniższy link. Kwestionariusz będzie aktywny do piątku 30 października 2015 roku.
http://pejotsolutions.pl/deployed/researches/PTO/survey.php

Ankieta jest jednym z działań w ramach projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.