Partnerzy projektu

L.p.

Nazwa Partnera

Adres Partnera

Udział Partnera w działaniach Projektu

Jednostki samorządu terytorialnego

 1.  

Gmina Brwinów

ul. Grodziska 12

05-840 Brwinów

całość

 1.  

Miasto Milanówek

ul. Tadeusza Kościuszki 45

05-822 Milanówek

całość

 1.  

Miasto Podkowa Leśna

ul. Akacjowa 39/41

05-807 Podkowa Leśna

całość

Administracja publiczna

 1.  

Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30

05-800 Pruszków

2, 3, 4, 5, 6, 7

 1.  

Starosta Powiatu Pruszkowskiego

ul. Drzymały 30

05-800 Pruszków

3, 4, 5, 6, 7

 1.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

6, 7

 1.  

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

ul. Drzymały 30

05-800 Pruszków

7

 1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie

ul. Armii Krajowej2/4

05-800 Pruszków

7

Instytucje naukowe

 1.  

Centrum Doradztwa Rolniczego

ul. Pszczelińska 99

05-840 Brwinów

3, 4, 5, 6, 7

 1.  

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko

ul. Modrzewiowa 45

05-807 Podkowa Leśna

2, 3, 4, 5, 6, 7

 1.  

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego

ul. Jana Pawła II 39

05-807 Podkowa Leśna

2, 3, 4, 5, 6, 7

 

 

 

 

Szpitale

 1.  

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

2, 3, 7

 1.  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Armii Krajowej 2/4

05-800 Pruszków

2, 3, 7

 1.  

Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera SPZOZ

ul. Warsztatowa 1

05-800 Pruszków

2, 3, 7

 

 

 

 

Sektor bezpieczeństwa

 1.  

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

ul. Kraszewskiego 8

05-800 Pruszków

3, 5, 6, 7

 1.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim

ul. Żydowska 7

05-825 Grodzisk Mazowiecki

3, 5, 6, 7

 1.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

ul. Staszica 4

05-800 Pruszków

3, 5, 6, 7

 1.  

Straż Miejska w Brwinowie

ul. Grodziska 12

05-840 Brwinów

3, 5, 6, 7

 1.  

Straż Miejska w Milanówku

ul. Warszawska 32

05-822 Milanówek

3, 5, 6, 7

 

 

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

 1.  

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie

ul. Kościuszki 4A

05-840 Brwinów

2, 3, 6, 7

 1.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku

ul. Fiderkiewicza 41

05-822 Milanówek

2, 3, 6, 7

 1.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 46/48

05-807 Podkowa Leśna

2, 3, 6, 7

 

 

 

 

Instytucje kultury

 1.  

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE" im. Tadeusza Sygietyńskiego

ul. Świerkowa 2

05-805 Otrębusy

2, 3, 6, 7

 1.  

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

ul. Gołębia 1

05-807 Podkowa Leśna

2, 3, 6, 7

 1.  

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

ul. Wilsona 2

05-840 Brwinów

2, 3, 6, 7

 1.  

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

ul. Lilpopa 18

05-807 Podkowa Leśna

2, 3, 6, 7

 1.  

Milanowskie Centrum Kultury

ul. Kościelna 3

05-822 Milanówek

2, 3, 6, 7

 1.  

Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie

ul. Grodziska 12

05-840 Brwinów

2, 3, 6, 7

 1.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

ul. Spacerowa 4

05-822 Milanówek

2, 3, 6, 7

 1.  

Miejska Biblioteka im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

ul. Błońska 50

05-807 Podkowa Leśna

2, 3, 6, 7

 

 

 

 

 

Transport

 1.  

Warszawskie Koleje Dojazdowe Sp. z o.o.

ul. Batorego 23

05-825 Grodzisk Mazowiecki

2, 3, 5

Parafie

 1.  

Rzymskokatolicka Parafia św. Floriana w Brwinowie

ul. Biskupicka 2

05-840 Brwinów

2, 3, 7

 1.  

Rzymskokatolicka Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej

ul. Jana Pawła II 7

05-807 Podkowa Leśna

2, 3, 7

 

 

 

 

Stowarzyszenia/
organizacje pozarządowe

 1.  

Liga Ochrony Przyrody

Oddział w Podkowie Leśnej

ul. Parkowa 35

05-807 Podkowa Leśna

2, 3, 4, 5, 6, 7

 1.  

Polski Związek Niewidomych

koło w Pruszkowie

ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

05-800 Pruszków

2, 3, 7

 1.  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielone Sąsiedztwo"

ul. Lilpopa 18

05-807 Podkowa Leśna

2, 3, 4, 5, 6, 7

 1.  

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

koło w Brwinowie

ul. Pszczelińska 3

05-840 Brwinów

2, 3, 6, 7

 1.  

Polski Związek Emerytów i Inwalidów

Koło w Podkowie Leśnej

ul. Świerkowa 1

05-807 Podkowa Leśna

2, 3, 6, 7

 1.  

Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Szansa"

ul. Wilsona 28a

05-840 Brwinów

2, 3, 6, 7

 1.  

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Trzeźwi razem"

ul. Grodziska 31

05-840 Brwinów

2, 3, 6, 7

 1.  

Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Spacerowa 4

05-822 Milanówek

2, 3, 5, 6, 7

 1.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach

Biskupice

05-840 Brwinów

2, 3, 4, 5, 6, 7

 1.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Brwinowie

ul. Pszczelińska 3

05-840 Brwinów

2, 3, 4, 5, 6, 7

 1.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Milanówku

ul. Warszawska 18

05-822 Milanówek

2, 3, 4, 5, 6, 7

 1.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Mosznie

Moszna

05-840 Brwinów

2, 3, 4, 5, 6, 7

 1.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Żółwinie

Żółwin, ul. Nadarzyńska 25

05-807 Podkowa Leśna

2, 3, 4, 5, 6, 7

 1.  

Stowarzyszenie Aktywnych Rodziców, Nauczycieli i Absolwentów SARNA

ul. Wilsona 2

05-840 Brwinów

2, 3, 6, 7

 1.  

Stowarzyszenie Nova Podkova

ul. Bukowa 41a

05-807 Podkowa Leśna

2, 3, 4, 5, 6, 7

 1.  

Stowarzyszenie Projekt Brwinów

ul. Dworska 6

05-840 Brwinów

2, 3, 4, 5, 6, 7

 1.  

Stowarzyszenie Związek Podkowian

ul. Świerkowa 1

05-807 Podkowa Leśna

2, 3, 4, 5, 6, 7

 1.  

Towarzystwo Miłośników Milanówka

ul. Kościelna 3

05-822 Milanówek

2, 3, 4, 5, 6, 7

 1.  

Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa

ul. Grodziska 57

05-840 Brwinów

2, 3, 5, 6, 7

 1.  

Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

ul. Świerkowa 1

05-807 Podkowa Leśna

2, 3, 4, 5, 6, 7