Zapowiedź konsultacji społecznych dotyczących cmentarza

 

W drugiej połowie października rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektowanego cmentarza komunalnego w Żółwinie. Mieszkańcy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów będą mogli wypowiedzieć się na temat wstępnej koncepcji stworzonej przez projektanta.

 

W ramach realizowanego wspólnie przez Brwinów, Milanówek i Podkowę Leśną projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów…” tworzona jest obecnie dokumentacja projektowa cmentarza komunalnego w Żółwinie.

 

Powierzchnia grzebalna cmentarza wyniesie 3,5 ha. W jego rejonie powstanie parking na ponad 100 samochodów. Na cmentarzu rozplanowano kwatery grzebalne: groby ziemne i murowane, groby rodzinne i przeznaczone dla dzieci. Powstanie również kolumbarium i zostanie wyznaczony teren przeznaczony na groby urnowe. W południowo-zachodniej części nieruchomości zaplanowano lokalizację domu przedpogrzebowego wraz z niezbędnym zapleczem administracyjno-gospodarczym. Na cmentarzu znajdą się również punkty czerpalne wody i miejsca przeznaczone do składowania odpadów. Projektant tworzy też koncepcję cmentarnych alejek i rozplanowania zieleni itp. W promieniu 150 m od granicy powierzchni grzebalnej cmentarza wyznaczona zostanie dodatkowo strefa ochronna.

 

Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.