Projektowanie dróg w Parzniewie

Gmina Brwinów ogłosiła kolejny przetarg w ramach projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”. Tym razem przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie dróg w Parzniewie mieszkaniowym i północnym.


Przetarg został podzielony na dwa zadania: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na obszarze Parzniewa mieszkaniowego oraz na obszarze Parzniewa północnego.

W Parzniewie mieszkaniowym projekt dotyczy budowy drogi ul. Wolności (biegnąca za osiedlem mieszkaniowym, równolegle do ul. Działkowej, na odcinku od ul. Przyszłości do ul. Solidarności) oraz przylegającego bezpośrednio ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem, a także zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Przewidywana długość drogi to ok. 1 km.

W Parzniewie północnym projekt dotyczy budowy drogi oraz przylegającego bezpośrednio ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem, odwodnieniem, zjazdami, a także zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu w rejonie ulic Św. Jerzego, Św. Augustyna oraz Św. Tomasza. Przewidywana długość drogi to ok. 1,7 km.

Wykonawcy mogą składać oferty do 8 lipca 2015 r. do godz. 13.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów. Na wykonanie dokumentacji projektowej wyłonieni wykonawcy będą mieć czas do 15 stycznia 2016 r.

Link do ogłoszenia o przetargu:
przetargi.brwinow.pl

Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.