NEWS

Zaproszenie na posiedzenie przedstawicieli Partnerów Projektu PTO

Witam Państwa Serdecznie,

mam niezwykłą przyjemność  przekazać Państwu zaproszenie Burmistrza Gminy Brwinów na posiedzenie przedstawicieli Partnerów Projektu pn.: "Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków krajowych.

Read more ...

O Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów – spotkania w Podkowie Leśnej

miniatura_prezetacjaW piątek 17 kwietnia 2015 r. w Podkowie Leśnej odbyły się dwa wydarzenia związane z projektem „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów...”. Podczas konferencji prasowej burmistrzowie trzech partnerskich gmin szczegółowo zaprezentowali założenia tego projektu. W trakcie kilkugodzinnych warsztatów omawiano zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego i komunikacji.

Read more ...

Konsultacje społeczne: skatepark w Milanówku

 

Jednym z elementów realizowanego przez Brwinów, Milanówek i Podkowę Leśną projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów” jest wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skateparku i toru do dirty jumpu w Milanówku. Konsultacje społeczne w tej sprawie trwają od 1 do 14 kwietnia 2015 r.

Read more ...

Warsztaty strategiczne Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju gmin obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz stworzenie wspólnego dokumentu strategicznego to cel warsztatów, w których w kwietniu i na początku maja uczestniczyć będą przedstawiciele urzędów oraz radni trzech gmin – Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej – a także partnerzy społeczni, instytucje i organizacje pozarządowe, które zawarły umowy partnerskie przystępując do projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Read more ...

Podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu

Mam niezwykłą przyjemność poinformować Państwa jako Partnerów, którzy wspólnie z Gminą Brwinów, Miastem Milanówek oraz Miastem Podkowa Leśna przystąpili do Partnerstwa przy realizacji Projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji“, że w dniu 19.03.2015 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie w/w Projektu w związku z powyższym Gmina Brwinów przystępuje do jego realizacji.

 

Read more ...

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – gotowe do współpracy

004
Trzy gminy – Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna – będą realizować projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.  W piątek 13 marca 2015 r. w Brwinowie odbyło się spotkanie, na którym burmistrzowie partnerskich gmin potwierdzili wolę współpracy i podpisali aneks aktualizujący porozumienie zawarte w 2013 roku.

 

 

Read more ...