NEWS

Usługi społeczne: mieszkańcy PTO zostaną zapytani o zdanie

Gmina Brwinów wyłoniła w przetargu firmę, która zajmie się opracowaniem dokumentów w zakresie świadczenia usług społecznych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Mieszkańcy Brwinowa, Podkowy Leśnej i Milanówka w dniach 29.08.-15.09. wezmą udział w badaniu statystycznym, dotyczącym lokalnych potrzeb oraz kierunków rozwoju gmin.  

Read more ...

Projektowanie dróg w Parzniewie

Gmina Brwinów ogłosiła kolejny przetarg w ramach projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”. Tym razem przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie dróg w Parzniewie mieszkaniowym i północnym.

Read more ...

Wspólna sesja trzech rad miejskich

Radni trzech gmin: Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej zasiądą we wtorek 16 czerwca 2015 r. przy wspólnym stole obrad. Będą głosowali nad uchwałą dotyczącą wspólnych kierunków rozwoju Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

Read more ...

Posiedzenie Partnerów Projektu PTO

W dniu 16.06.2015 o godzinie 17.00 w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze (ECMM) Otrębusy ul. Świerkowa 2 odbędzie się kolejne posiedzenie Partnerów Projektu PTO. Spotkanie zwoływane jest na podstawie zapisów § 6 ust. 1 i 2 „Umowy o partnerstwie dla realizacji Projektu. Na spotkaniu omówione zostaną istotne bieżące problemy realizacji Projektu wymagające podjęcia decyzji przez Partnerów oraz zostanie zaprezentowany wypracowany podczas wspólnych kwietniowych warsztatów dokument pn.: „Wspólne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”.  Zapraszamy wszystkich Partnerów do wzięcia czynnego udziału w posiedzeniu.

Read more ...

Konsultacje w sprawie otwartej strefy rekreacji przy ul. 11 Listopada w Brwinowie

 

Obszar zieleni rozpościerający się miedzy Osiedlem Sochaczewska, ul. 11 Listopada i budynkiem nowego przedszkola w Brwinowie ma stać się terenem rekreacyjnym. Do 22 maja 2015 r. trwają konsultacje dotyczące jego zagospodarowania. Czy powinna się tam znaleźć górka saneczkowa albo sezonowe kąpielisko, a może place zabaw z urządzeniami fitness? Prosimy o wypełnienie ankiety.

Read more ...

Reportaż radiowy o Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów

Redaktor Malwina Szymańska z Radio Niepokalanów wzięła udział w konferencji prasowej prezentującej projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

Read more ...