AKTUALNOŚCI

Usługi społeczne: mieszkańcy PTO zostaną zapytani o zdanie

Gmina Brwinów wyłoniła w przetargu firmę, która zajmie się opracowaniem dokumentów w zakresie świadczenia usług społecznych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Mieszkańcy Brwinowa, Podkowy Leśnej i Milanówka w dniach 29.08.-15.09. wezmą udział w badaniu statystycznym, dotyczącym lokalnych potrzeb oraz kierunków rozwoju gmin.  

Czytaj więcej...

Projektowanie dróg w Parzniewie

Gmina Brwinów ogłosiła kolejny przetarg w ramach projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”. Tym razem przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie dróg w Parzniewie mieszkaniowym i północnym.

Czytaj więcej...

Wspólna sesja trzech rad miejskich

Radni trzech gmin: Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej zasiądą we wtorek 16 czerwca 2015 r. przy wspólnym stole obrad. Będą głosowali nad uchwałą dotyczącą wspólnych kierunków rozwoju Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Partnerów Projektu PTO

W dniu 16.06.2015 o godzinie 17.00 w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze (ECMM) Otrębusy ul. Świerkowa 2 odbędzie się kolejne posiedzenie Partnerów Projektu PTO. Spotkanie zwoływane jest na podstawie zapisów § 6 ust. 1 i 2 „Umowy o partnerstwie dla realizacji Projektu. Na spotkaniu omówione zostaną istotne bieżące problemy realizacji Projektu wymagające podjęcia decyzji przez Partnerów oraz zostanie zaprezentowany wypracowany podczas wspólnych kwietniowych warsztatów dokument pn.: „Wspólne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”.  Zapraszamy wszystkich Partnerów do wzięcia czynnego udziału w posiedzeniu.

Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie otwartej strefy rekreacji przy ul. 11 Listopada w Brwinowie

 

Obszar zieleni rozpościerający się miedzy Osiedlem Sochaczewska, ul. 11 Listopada i budynkiem nowego przedszkola w Brwinowie ma stać się terenem rekreacyjnym. Do 22 maja 2015 r. trwają konsultacje dotyczące jego zagospodarowania. Czy powinna się tam znaleźć górka saneczkowa albo sezonowe kąpielisko, a może place zabaw z urządzeniami fitness? Prosimy o wypełnienie ankiety.

Czytaj więcej...

Reportaż radiowy o Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów

Redaktor Malwina Szymańska z Radio Niepokalanów wzięła udział w konferencji prasowej prezentującej projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

Czytaj więcej...