PTO dobrym wzorcem dla innych gmin

pto leadNa początku grudnia 2016 r. z wizytą studyjną do partnerstwa PTO przyjechali reprezentanci kilku gmin i powiatu z województwa warmińsko-mazurskiego, które myślą o stworzeniu samorządowego partnerstwa. W Milanówku dowiedzieli się jak funkcjonuje współpraca Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej.

Gminy Ostróda, Iława, Miłomłyn, Morąg i Powiat Ostródzki zainteresowane są zacieśnieniem współpracy na wzór partnerstwa Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej. Burmistrz Milanówka Wiesława Kwiatkowska oraz Podkowy Leśnej Artur Tusiński opowiedzieli podczas spotkania o tym, jak funkcjonuje partnerstwo PTO w ramach wspólnego projektu pn.: „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów − poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

Na spotkaniu obecny był również Tomasz Potkański ze Związku Miast Polskich, który od początku istnienia partnerstwa wspierał je od strony koncepcyjnej. Opowiadał on o początkach współpracy trzech gmin oraz przekazał ważne informacje na temat obecnej sytuacji gmin w Polsce, która może mieć wpływ na funkcjonowanie samorządowych partnerstw w przyszłości.

Brwinów reprezentowany był na spotkaniu przez Kierownika Projektu PTO Tadeusza Marczyka, który podzielił się cennymi i praktycznymi informacjami na temat roli lidera w partnerstwie oraz funkcjonowania partnerstwa w wymiarze międzysektorowym. Opowiedział o głównych założeniach projektu i jego dotychczasowych rezultatach, a także o wzajemnych relacjach między samorządami, schemacie podejmowania decyzji i osiąganiu samorządowych kompromisów. Podkreślił, że podstawą dobrego partnerstwa jest pełne zaufanie partnerów i wzajemne dzielenie się doświadczeniami w rozwiązywaniu spraw na swoim terenie.

pto