Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – gotowe do współpracy

Wniosek o dofinansowanie projektu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego został złożony dwa lata temu. Chociaż znalazł się wówczas na pierwszym miejscu listy rezerwowej, to na dobrą wiadomość o uzyskaniu dotacji trzeba było czekać aż półtora roku. Współpraca gmin przy rozwiązywaniu problemów dotyczących mieszkańców całego obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów zacieśni się. Arkadiusz Kosiński (burmistrz gminy Brwinów), Wiesława Kwiatkowska (burmistrz miasta Milanówka) oraz Artur Tusiński (burmistrz miasta Podkowa Leśna) wspólnie ustalili zakres działań związanych z projektem, który realizowany będzie w latach 2015-2016. W tym czasie zostaną wypracowane dokumenty strategiczne, koncepcje i projekty, które będą pomocne przy pozyskiwaniu środków do ich realizacji. Gmina Brwinów jest liderem porozumienia. W projekcie, oprócz samorządów trzech gmin, biorą też udział partnerzy społeczni, m.in. ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe. Wśród działań w ramach projektu znalazły się kwestie związane z gospodarką wodną, transportem i komunikacją – w tym stworzeniem sieci ścieżek rowerowych, rewitalizacją terenów zielonych oraz sprawami społecznymi – przede wszystkim związanymi z przeciwdziałaniem rozwarstwieniu mieszkańców, troską o ludzi starszych oraz edukacją dzieci i młodzieży.

W ciągu najbliższych kilkunastu dni zostanie podpisana umowa dotacyjna z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Wspólne działania uzyskały dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wartość projektu to 2.485.383.04 zł, a kwota uzyskanej dotacji wynosi 1.495.351,61 zł.