Wyniki konsultacji na temat szkoły i przedszkola w Parzniewie

Od 1 do 15 września 2015 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące dokumentacji projektowej szkoły i przedszkola w Parzniewie. Wszyscy zainteresowani mogli wypowiedzieć się na temat pierwszych efektów pracy projektanta.

 

Wstępny projekt koncepcyjny szkoły i przedszkola w Parzniewie został opublikowany na stronie brwinow.pl. Zainteresowani mogli ocenić proponowane rozwiązania i przedstawić własne pomysły. Była też okazja do podjęcia dyskusji podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w Parzniewie 14 września 2015 r. w ramach corocznych spotkań burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami gminy Brwinów.

Uczestnicy konsultacji społecznych dzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz wiedzą fachową. Wypowiadali się np. na temat bryły budynku, rozkładu pomieszczeń oraz podstawowych rozwiązań materiałowych i instalacyjnych. Zwrócono uwagę m.in. na rozmieszczenie sal dla dzieci i układ pomieszczeń administracyjnych w budynku przedszkola i szkoły, doświetlenie kuchni oraz rozmieszczenie miejsc parkingowych przed budynkiem. Wszystkie uwagi zostały już przekazane projektantowi, który ma rozważyć możliwość zmian. Już wiadomo, że w efekcie konsultacji zostanie zaprojektowany dodatkowy punkt medyczny w sąsiedztwie sali gimnastycznej.

Wśród pytań zadawanych burmistrzowi podczas spotkania w Parzniewie pojawiły się pytania o termin rozpoczęcia budowy oraz o możliwość przyspieszenia tej inwestycji. Burmistrz wyjaśnił, że zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego szkoła powinna powstać w latach 2019-2020. Możliwość szybszego stworzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej pojawiła się dzięki środkom, które udało się pozyskać w ramach realizacji projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów − poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. – Będziemy starali się o pozyskanie dofinansowania na inwestycje proekologiczne i budowę budynków w standardzie pasywnym – zapowiedział burmistrz.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowych obiektów oświatowych to jedno z działań projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków krajowych.